Yuvan Nandal
Rank

High

18 year old
VS S D Prajwal Dev
Rank

674

High

595

28 year old
6-4 7-61
1st Round
1st
Nandal
D Prajwal Dev
6-4
6
4
5
4
5
3
5
2
5
1
5
0
4
0
3
0
2
0
1
1
1
0
2nd
Nandal
D Prajwal Dev
7-6
7
6
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
3
4
3
3
2
3
1
3
1
2
1
1
0
1
2nd
Nandal 7-6
Nandal
D Prajwal Dev
7
6
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
3
4
3
3
2
3
1
3
1
2
1
1
0
1
Serves
NandalD Prajwal Dev
7
6
N
1
0
D
2
0
D
3
0
N
4
0
N
5
0
D
5
1
D
6
1
N
7
1
NandalD Prajwal Dev
6
6
15
0
15
15
15
30
15
40
30
40
NandalD Prajwal Dev
6
5
0
15
0
30
15
30
15
40
30
40
40
40
A
40
Missed2 BP
NandalD Prajwal Dev
5
5
0
15
15
15
30
15
30
30
30
40
NandalD Prajwal Dev
5
4
15
0
15
15
15
30
30
30
30
40
40
40
A
40
Missed1 BP
NandalD Prajwal Dev
4
4
15
0
30
0
40
0
40
15
Missed1 BP
NandalD Prajwal Dev
3
4
0
15
15
15
30
15
30
30
30
40
NandalD Prajwal Dev
3
3
15
0
15
15
15
30
30
30
40
30
NandalD Prajwal Dev
2
3
15
0
30
0
30
15
40
15
NandalD Prajwal Dev
1
3
15
0
15
15
15
30
15
40
NandalD Prajwal Dev
1
2
0
15
15
15
15
30
15
40
NandalD Prajwal Dev
1
1
0
15
15
15
30
15
30
30
40
30
NandalD Prajwal Dev
0
1
0
15
0
30
15
30
15
40

1st
Nandal 6-4
Nandal
D Prajwal Dev
6
4
5
4
5
3
5
2
5
1
5
0
4
0
3
0
2
0
1
1
1
0
Serves
NandalD Prajwal Dev
6
4
15
0
30
0
30
15
30
30
40
30
40
40
A
40
40
40
40
A
40
40
A
40
40
40
A
40
Missed3 BP
NandalD Prajwal Dev
5
4
0
15
0
30
0
40
NandalD Prajwal Dev
5
3
15
0
30
0
30
15
30
30
30
40
NandalD Prajwal Dev
5
2
0
15
0
30
0
40
NandalD Prajwal Dev
5
1
15
0
15
15
30
15
30
30
30
40
40
40
40
A
NandalD Prajwal Dev
5
0
15
0
15
15
15
30
30
30
40
30
40
40
A
40
NandalD Prajwal Dev
4
0
15
0
30
0
40
0
NandalD Prajwal Dev
3
0
0
15
15
15
30
15
30
30
30
40
40
40
A
40
40
40
A
40
Missed1 BP
NandalD Prajwal Dev
2
0
0
0
NandalD Prajwal Dev
1
1
0
15
15
15
30
15
40
15
40
30
40
40
A
40
40
40
A
40
40
40
A
40
40
40
40
A
Missed5 BP
NandalD Prajwal Dev
1
0
15
0
30
0
40
0