Yi Cody Wong - Changwon

Hong Yi Cody Wong
Rank 337
High 319

1Played0 - 1win/loss

1st1
(2023)
Rank 337
High 319 26 Jun 23