Berfu Cengiz
Rank

390

High

315

20 year old
VS Karman Kaur Thandi
Rank

598

High

196

22 year old
3-6 6-3 6-2
1st Round
1st
Cengiz
Kaur Thandi
3-6
3
6
3
5
3
4
3
3
3
2
2
2
1
2
1
1
0
1
2nd
Cengiz
Kaur Thandi
6-3
6
3
5
3
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
0
1
3rd
Cengiz
Kaur Thandi
6-2
6
2
5
2
4
2
3
2
3
1
2
1
1
1
1
0
3rd
Cengiz 6-2
Cengiz
Kaur Thandi
6
2
5
2
4
2
3
2
3
1
2
1
1
1
1
0
Serves
CengizKaur Thandi
6
2
0
0
CengizKaur Thandi
5
2
15
0
30
0
30
15
40
15
CengizKaur Thandi
4
2
15
0
30
0
30
15
40
15
CengizKaur Thandi
3
2
15
0
15
15
15
30
30
30
40
30
40
40
40
A
40
40
40
A
40
40
40
A
40
40
40
A
40
40
40
A
40
40
40
A
40
40
40
A
40
40
40
A
40
40
40
A
40
40
40
A
40
40
40
A
40
40
40
A
40
40
40
A
40
40
40
A
CengizKaur Thandi
3
1
0
0
CengizKaur Thandi
2
1
15
0
15
15
30
15
30
30
40
30
40
40
A
40
CengizKaur Thandi
1
1
0
15
0
30
15
30
30
30
40
30
40
40
40
A
CengizKaur Thandi
1
0
15
0
40
30

2nd
Cengiz 6-3
Cengiz
Kaur Thandi
6
3
5
3
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
0
1
Serves
CengizKaur Thandi
6
3
15
0
30
0
40
0
CengizKaur Thandi
5
3
15
0
30
0
30
15
40
15
CengizKaur Thandi
4
3
0
0
CengizKaur Thandi
3
3
0
15
15
40
30
40
CengizKaur Thandi
3
2
15
0
15
15
30
15
30
30
40
30
CengizKaur Thandi
2
2
0
15
CengizKaur Thandi
2
1
0
15
15
15
30
15
40
15
40
30
CengizKaur Thandi
1
1
0
0
CengizKaur Thandi
0
1
15
15

1st
Kaur Thandi 6-3
Cengiz
Kaur Thandi
3
6
3
5
3
4
3
3
3
2
2
2
1
2
1
1
0
1
Serves
CengizKaur Thandi
3
6
0
15
15
15
15
30
15
40
CengizKaur Thandi
3
5
15
0
30
0
30
15
30
30
30
40
CengizKaur Thandi
3
4
0
15
0
30
0
40
CengizKaur Thandi
3
3
15
0
15
15
30
15
30
30
30
40
CengizKaur Thandi
3
2
0
0
CengizKaur Thandi
2
2
0
0
CengizKaur Thandi
1
2
0
15
30
30
30
40
CengizKaur Thandi
1
1
15
0
30
0
40
0
CengizKaur Thandi
0
1
0
15
15
15
15
30
15
40