Nikola Milojevic
Rank

145

High

137

24 year old
VS Thai Kwiatkowski
Rank

183

High

181

25 year old
4-6 6-3 6-2
3rd Round
1st
Milojevic
Kwiatkowski
4-6
4
6
4
6
4
5
4
4
4
3
4
2
4
1
3
1
2
1
1
1
1
0
2nd
Milojevic
Kwiatkowski
6-3
6
3
6
3
5
3
4
3
4
2
4
1
3
1
2
1
1
1
3rd
Milojevic
Kwiatkowski
6-2
6
2
5
2
4
2
4
1
3
1
2
1
2
0
3rd
Milojevic 6-2
Milojevic
Kwiatkowski
6
2
5
2
4
2
4
1
3
1
2
1
2
0
Serves
MilojevicKwiatkowski
6
2
15
0
15
15
15
30
30
30
40
40
40
A
MilojevicKwiatkowski
5
2
15
0
30
0
40
0
40
15
MilojevicKwiatkowski
4
2
15
15
30
15
40
15
40
30
40
40
40
A
40
40
40
A
MilojevicKwiatkowski
4
1
15
0
15
15
30
15
40
15
MilojevicKwiatkowski
3
1
15
0
30
0
40
0
MilojevicKwiatkowski
2
1
0
15
15
15
30
30
30
40
MilojevicKwiatkowski
2
0
15
15
15
30
30
30
30
40
40
40
A
40
40
40
A
40

2nd
Milojevic 6-3
Milojevic
Kwiatkowski
6
3
5
3
4
3
4
2
4
1
3
1
2
1
Serves
MilojevicKwiatkowski
6
3
15
0
30
0
40
0
MilojevicKwiatkowski
6
3
0
15
15
15
30
15
30
30
40
30
MilojevicKwiatkowski
5
3
15
0
30
0
40
0
MilojevicKwiatkowski
4
3
0
15
15
15
15
30
30
30
30
40
MilojevicKwiatkowski
4
2
0
15
15
30
30
30
40
30
40
40
40
A
MilojevicKwiatkowski
4
1
0
15
0
30
15
30
15
40
30
40
40
40
A
40
MilojevicKwiatkowski
3
1
0
15
0
30
0
40
15
40
30
40
40
40
40
40
A
40
MilojevicKwiatkowski
2
1
15
0
15
15
30
15
40
15
MilojevicKwiatkowski
1
1
15
0
30
15
40
15
40
30

1st
Kwiatkowski 6-4
Milojevic
Kwiatkowski
4
6
4
5
4
4
4
3
4
2
4
1
3
1
2
1
1
1
1
0
Serves
MilojevicKwiatkowski
4
6
0
15
0
30
0
40
MilojevicKwiatkowski
4
6
15
15
15
30
15
40
30
40
MilojevicKwiatkowski
4
5
0
15
0
30
0
40
15
40
30
40
MilojevicKwiatkowski
4
4
15
15
15
30
15
40
MilojevicKwiatkowski
4
3
0
15
0
30
0
40
MilojevicKwiatkowski
4
2
0
15
15
15
30
30
30
40
MilojevicKwiatkowski
4
1
0
15
15
15
30
15
40
15
MilojevicKwiatkowski
3
1
15
0
30
0
40
15
40
15
MilojevicKwiatkowski
2
1
15
0
30
0
40
0
MilojevicKwiatkowski
1
1
15
0
15
15
MilojevicKwiatkowski
1
0
15
0
30
0
40
15

>