Abhinav Sanjeev Shanmugam
Rank

High

511

25 year old
VS Peter Alam
Rank

High

22 year old
6-3 6-76 10-3
Qualifying
1st
Sanjeev Shanmugam
Alam
6-3
6
3
5
3
5
2
4
2
4
1
3
1
3
0
2
0
1
0
2nd
Sanjeev Shanmugam
Alam
6-7
6
7
6
6
5
6
5
5
4
5
4
4
3
4
3
3
2
3
2
2
1
2
1
1
0
1
3rd
Sanjeev Shanmugam
Alam
10-3
10
3
3rd
Sanjeev Shanmugam 10-3
Sanjeev Shanmugam
Alam
10
3
Serves
Sanjeev ShanmugamAlam
10
3
S
1
0
A
2
0
A
3
0
S
4
0
S
5
0
A
5
1
A
6
1
S
7
1
S
8
1
A
8
2
A
8
3
S
9
3
S
10
3

2nd
Alam 7-6
Sanjeev Shanmugam
Alam
6
7
6
6
5
6
5
5
4
5
4
4
3
4
3
3
2
3
2
2
1
2
1
1
0
1
Serves
AlamSanjeev Shanmugam
7
6
A
1
0
S
1
1
S
1
2
A
1
3
A
2
3
S
2
4
S
2
5
A
3
5
A
4
5
S
4
6
S
5
6
A
6
6
A
7
6
S
8
6
AlamSanjeev Shanmugam
6
6
0
15
0
30
0
40
AlamSanjeev Shanmugam
6
5
15
0
15
15
30
15
40
15
AlamSanjeev Shanmugam
5
5
0
15
0
30
0
40
15
40
AlamSanjeev Shanmugam
5
4
15
0
30
0
40
0
AlamSanjeev Shanmugam
4
4
0
15
0
30
0
40
AlamSanjeev Shanmugam
4
3
15
0
15
15
15
30
30
30
40
30
40
40
A
40
40
40
A
40
40
40
A
40
AlamSanjeev Shanmugam
3
3
15
0
30
0
30
15
30
30
30
40
AlamSanjeev Shanmugam
3
2
15
0
15
15
15
30
30
30
40
30
40
40
A
40
AlamSanjeev Shanmugam
2
2
0
15
0
30
0
40
AlamSanjeev Shanmugam
2
1
15
0
30
0
40
0
40
15
AlamSanjeev Shanmugam
1
1
0
15
0
30
0
40
AlamSanjeev Shanmugam
1
0
15
0
15
15
15
30
15
40
30
40
40
40
40
A
40
40
A
40
Missed3 BP

1st
Sanjeev Shanmugam 6-3
Sanjeev Shanmugam
Alam
6
3
5
3
5
2
4
2
4
1
3
1
3
0
2
0
1
0
Serves
Sanjeev ShanmugamAlam
6
3
0
15
0
30
15
30
15
40
30
40
40
40
40
A
40
40
40
A
40
40
A
40
Missed4 BP
Sanjeev ShanmugamAlam
5
3
15
0
15
15
30
15
30
30
30
40
Sanjeev ShanmugamAlam
5
2
15
0
15
15
30
15
40
15
Sanjeev ShanmugamAlam
4
2
0
15
0
30
15
30
15
40
Sanjeev ShanmugamAlam
4
1
15
0
15
15
30
15
40
15
Sanjeev ShanmugamAlam
3
1
0
15
0
30
15
30
30
30
30
40
40
40
A
40
40
40
40
A
40
40
40
A
Missed1 BP
Sanjeev ShanmugamAlam
3
0
15
0
30
0
40
0
Sanjeev ShanmugamAlam
2
0
0
15
15
15
30
15
40
15
Sanjeev ShanmugamAlam
1
0
15
0
30
0
40
0
40
15