Yusuke Takahashi
Rank

709

High

238

25 year old
VS Ryota Tanuma
Rank

604

High

518

27 year old
7-68 6-4
1st Round
1st
Takahashi
Tanuma
7-6
7
6
6
6
6
5
5
5
4
5
4
4
3
4
3
3
2
3
2
2
1
2
1
1
0
1
2nd
Takahashi
Tanuma
6-4
6
4
5
4
4
4
4
3
3
3
2
3
2
2
2
1
1
1
1
0
2nd
Takahashi 6-4
Takahashi
Tanuma
6
4
5
4
4
4
4
3
3
3
2
3
2
2
2
1
1
1
1
0
Serves
TakahashiTanuma
6
4
0
15
15
15
15
30
30
30
40
30
TakahashiTanuma
5
4
0
15
15
15
15
30
30
30
40
30
TakahashiTanuma
4
4
15
0
15
15
15
30
15
40
30
40
40
40
40
A
TakahashiTanuma
4
3
0
15
15
15
30
15
30
30
40
30
TakahashiTanuma
3
3
15
0
30
0
40
0
TakahashiTanuma
2
3
15
0
15
15
30
15
30
30
30
40
TakahashiTanuma
2
2
0
15
15
15
30
15
40
15
40
30
40
40
40
A
Missed2 BP
TakahashiTanuma
2
1
15
0
30
0
40
0
TakahashiTanuma
1
1
15
0
15
15
15
30
15
40
TakahashiTanuma
1
0
15
0
15
15
15
30
30
30
40
30
40
40
A
40

1st
Takahashi 7-6
Takahashi
Tanuma
7
6
6
6
6
5
5
5
4
5
4
4
3
4
3
3
2
3
2
2
1
2
1
1
0
1
Serves
TakahashiTanuma
7
6
RT
0
1
YT
1
1
YT
2
1
RT
2
2
RT
2
3
YT
3
3
YT
4
3
RT
4
4
RT
4
5
YT
4
6
YT
5
6
RT
6
6
RT
6
7
YT
7
7
YT
8
7
RT
8
8
RT
9
8
YT
10
8
TakahashiTanuma
6
6
15
0
15
15
15
30
15
40
30
40
40
40
A
40
40
40
40
A
Missed2 BP
TakahashiTanuma
6
5
15
0
15
15
15
30
30
30
40
30
TakahashiTanuma
5
5
15
0
15
15
30
15
40
15
40
30
40
40
A
40
40
40
40
A
40
40
A
40
40
40
A
40
40
40
A
40
40
40
40
A
40
40
40
A
40
40
40
A
40
40
40
A
40
40
40
A
40
40
A
40
Missed6 BP
TakahashiTanuma
4
5
0
15
0
30
15
30
15
40
TakahashiTanuma
4
4
15
0
30
0
40
0
TakahashiTanuma
3
4
0
15
0
30
15
30
15
40
TakahashiTanuma
3
3
15
0
15
15
30
15
30
30
30
40
40
40
40
A
40
40
40
A
40
40
A
40
Missed3 BP
TakahashiTanuma
2
3
0
15
0
30
0
40
15
40
30
40
TakahashiTanuma
2
2
15
0
30
0
40
0
40
15
TakahashiTanuma
1
2
15
0
30
0
30
15
30
30
30
40
40
40
A
40
40
40
40
A
Missed1 BP
TakahashiTanuma
1
1
15
0
30
0
30
15
30
30
40
30
TakahashiTanuma
0
1
0
15
0
30
15
30
15
40
30
40
40
40
A
40
40
40
40
A
40
40
40
A
40
40
40
A
Missed1 BP