Jan Choinski
Rank

457

High

234

26 year old
VS Imanol Lopez Morillo
Rank

570

High

534

22 year old
6-3 7-64
Final
1st
Choinski
Lopez Morillo
6-3
6
3
5
3
5
2
4
2
3
2
3
1
3
0
2
0
1
0
2nd
Choinski
Lopez Morillo
7-6
7
6
6
6
5
6
5
5
5
4
5
3
4
3
4
2
3
2
3
1
2
1
2
0
1
0
2nd
Choinski 7-6
Choinski
Lopez Morillo
7
6
6
6
5
6
5
5
5
4
5
3
4
3
4
2
3
2
3
1
2
1
2
0
1
0
Serves
ChoinskiLopez Morillo
7
6
L
0
1
C
1
1
C
1
2
L
2
2
L
3
2
C
3
3
C
4
3
L
5
3
L
5
4
C
6
4
C
7
4
ChoinskiLopez Morillo
6
6
0
15
15
15
30
15
40
15
ChoinskiLopez Morillo
5
6
0
15
0
30
0
40
ChoinskiLopez Morillo
5
5
0
15
15
15
30
15
30
30
30
40
ChoinskiLopez Morillo
5
4
0
15
0
30
15
30
15
40
ChoinskiLopez Morillo
5
3
15
0
30
0
40
0
40
15
ChoinskiLopez Morillo
4
3
0
15
0
30
0
40
ChoinskiLopez Morillo
4
2
15
0
30
0
40
0
ChoinskiLopez Morillo
3
2
15
0
15
15
30
15
30
30
30
40
ChoinskiLopez Morillo
3
1
15
0
30
0
40
0
ChoinskiLopez Morillo
2
1
0
15
15
15
30
15
30
30
30
40
ChoinskiLopez Morillo
2
0
0
15
0
30
15
30
30
30
40
30
40
40
A
40
40
40
40
A
40
40
A
40
Missed1 BP
ChoinskiLopez Morillo
1
0
0
15
15
15
15
30
40
15

1st
Choinski 6-3
Choinski
Lopez Morillo
6
3
5
3
5
2
4
2
3
2
3
1
3
0
2
0
1
0
Serves
ChoinskiLopez Morillo
6
3
15
0
30
0
40
0
ChoinskiLopez Morillo
5
3
0
15
0
30
0
40
ChoinskiLopez Morillo
5
2
0
15
15
15
30
15
40
15
ChoinskiLopez Morillo
4
2
0
15
15
15
30
15
30
30
40
30
40
40
A
40
Missed1 BP
ChoinskiLopez Morillo
3
2
0
15
0
30
0
40
15
40
30
40
Missed2 BP
ChoinskiLopez Morillo
3
1
15
0
15
15
15
30
15
40
30
40
ChoinskiLopez Morillo
3
0
0
15
0
30
0
40
15
40
30
40
40
40
40
A
40
40
A
40
Missed4 BP
ChoinskiLopez Morillo
2
0
15
0
15
15
30
15
40
15
40
30
40
40
A
40
40
40
A
40
Missed3 BP
ChoinskiLopez Morillo
1
0
15
0
30
0
30
15
40
15
40
30