Alex Rybakov
Rank

472

High

454

23 year old
VS Sandro Ehrat
Rank

393

High

286

29 year old
7-63 7-610
1st Round
1st
Rybakov
Ehrat
7-6
7
6
6
6
6
5
5
5
5
4
5
3
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
0
2nd
Rybakov
Ehrat
7-6
7
6
6
6
5
6
5
5
4
5
4
4
3
4
3
3
3
2
3
1
2
1
2
0
1
0
2nd
Rybakov 7-6
Rybakov
Ehrat
7
6
6
6
5
6
5
5
4
5
4
4
3
4
3
3
3
2
3
1
2
1
2
0
1
0
Serves
RybakovEhrat
7
6
0
1
1
3
3
4
5
6
6
6
7
6
7
7
8
7
8
8
8
9
9
9
RybakovEhrat
6
6
0
15
RybakovEhrat
5
6
15
15
15
30
15
40
30
40
RybakovEhrat
5
5
15
0
30
0
30
15
40
15
RybakovEhrat
4
5
0
15
0
30
0
40
RybakovEhrat
4
4
0
15
15
15
30
15
40
15
RybakovEhrat
3
4
0
0
RybakovEhrat
3
3
0
15
0
30
15
40
40
A
RybakovEhrat
3
2
0
15
0
30
15
30
15
40
RybakovEhrat
3
1
15
0
30
0
30
15
30
30
40
30
RybakovEhrat
2
1
0
0
RybakovEhrat
2
0
15
0
30
0
40
0
40
15
RybakovEhrat
1
0
15
0
15
15
30
15
40
15

1st
Rybakov 7-6
Rybakov
Ehrat
7
6
6
6
6
5
5
5
5
4
5
3
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
0
Serves
RybakovEhrat
7
6
1
0
2
0
2
1
4
2
5
2
6
3
RybakovEhrat
6
6
0
15
15
15
15
30
40
40
40
A
RybakovEhrat
6
5
0
0
RybakovEhrat
5
5
15
0
40
15
40
30
40
40
40
A
RybakovEhrat
5
4
15
0
15
15
40
30
40
40
40
A
RybakovEhrat
5
3
0
0
RybakovEhrat
4
3
0
15
15
15
15
30
30
30
40
30
40
40
A
40
RybakovEhrat
3
3
0
15
15
15
15
30
30
30
30
40
RybakovEhrat
3
2
0
0
RybakovEhrat
2
2
15
0
30
30
A
40
40
40
40
A
RybakovEhrat
2
1
0
0
RybakovEhrat
1
1
0
15
0
30
0
40
RybakovEhrat
1
0
0
15
15
15
30
15
30
30
40
30
40
40
A
40