Fernando Verdasco
Rank

52

High

7

36 year old
VS Nikoloz Basilashvili
Rank

27

High

16

28 year old
4-6 7-65 6-4 6-4
2nd Round
1st
Verdasco
Basilashvili
4-6
4
6
4
5
3
5
3
4
2
4
2
3
1
3
1
2
0
2
0
1
2nd
Verdasco
Basilashvili
7-6
7
6
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
2
3
1
3
1
2
1
1
1
0
3rd
Verdasco
Basilashvili
6-4
6
4
5
4
5
3
4
3
4
2
3
2
3
1
2
1
1
1
0
1
4th
Verdasco
Basilashvili
6-4
6
4
5
4
5
3
4
3
3
3
3
2
3
1
2
1
1
1
0
1
4th
Verdasco 6-4
Verdasco
Basilashvili
6
4
5
4
5
3
4
3
3
3
3
2
3
1
2
1
1
1
0
1
Serves
VerdascoBasilashvili
6
4
0
15
0
30
0
40
15
40
30
40
40
40
A
40
40
40
40
A
40
40
A
40
VerdascoBasilashvili
5
4
0
15
15
15
15
30
30
30
30
40
40
40
40
A
VerdascoBasilashvili
5
3
15
0
30
0
40
0
VerdascoBasilashvili
4
3
15
0
30
0
30
15
30
30
40
30
VerdascoBasilashvili
3
3
15
0
30
0
30
15
30
30
30
40
40
40
40
A
VerdascoBasilashvili
3
2
0
15
0
30
15
30
30
30
30
40
VerdascoBasilashvili
3
1
15
0
30
0
40
0
VerdascoBasilashvili
2
1
0
15
0
30
15
30
30
30
40
30
40
40
A
40
VerdascoBasilashvili
1
1
0
15
0
30
15
30
15
40
30
40
40
40
A
40
VerdascoBasilashvili
0
1
0
15
15
15
15
30
15
40
30
40
40
40
40
A

3rd
Verdasco 6-4
Verdasco
Basilashvili
6
4
5
4
5
3
4
3
4
2
3
2
3
1
2
1
1
1
0
1
Serves
VerdascoBasilashvili
6
4
0
15
15
15
30
15
30
30
30
40
40
40
A
40
VerdascoBasilashvili
5
4
15
0
15
15
15
30
15
40
VerdascoBasilashvili
5
3
0
15
15
15
30
15
40
15
40
30
VerdascoBasilashvili
4
3
15
0
15
15
15
30
30
30
30
40
40
40
40
A
VerdascoBasilashvili
4
2
15
0
15
15
30
15
40
15
VerdascoBasilashvili
3
2
0
15
0
30
0
40
VerdascoBasilashvili
3
1
15
0
15
15
30
15
40
15
VerdascoBasilashvili
2
1
15
0
15
15
30
15
40
15
40
30
VerdascoBasilashvili
1
1
15
0
30
0
40
0
40
15
VerdascoBasilashvili
0
1
0
15
0
30
0
40

2nd
Verdasco 7-6
Verdasco
Basilashvili
7
6
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
2
3
1
3
1
2
1
1
1
0
Serves
VerdascoBasilashvili
7
6
1
0
1
1
1
2
2
2
3
2
3
3
3
4
4
4
5
4
5
5
6
5
VerdascoBasilashvili
6
6
0
15
0
30
15
30
15
40
30
40
VerdascoBasilashvili
6
5
15
0
30
0
40
0
VerdascoBasilashvili
5
5
15
0
15
15
15
30
15
40
30
40
VerdascoBasilashvili
5
4
15
0
15
15
15
30
30
30
40
30
VerdascoBasilashvili
4
4
0
15
0
30
15
30
15
40
VerdascoBasilashvili
4
3
15
0
30
0
40
0
VerdascoBasilashvili
3
3
15
0
30
0
40
0
40
15
40
30
VerdascoBasilashvili
2
3
15
0
30
0
30
15
40
15
VerdascoBasilashvili
1
3
15
0
15
15
30
15
30
30
30
40
VerdascoBasilashvili
1
2
15
0
30
0
30
15
40
15
40
30
40
40
40
A
VerdascoBasilashvili
1
1
15
0
15
15
15
30
15
40
VerdascoBasilashvili
1
0
0
15
15
15
30
15
40
15

1st
Basilashvili 6-4
Verdasco
Basilashvili
4
6
4
5
3
5
3
4
2
4
2
3
1
3
1
2
0
2
0
1
Serves
VerdascoBasilashvili
4
6
15
0
15
15
15
30
15
40
VerdascoBasilashvili
4
5
0
15
15
15
30
15
40
15
VerdascoBasilashvili
3
5
15
0
15
15
30
15
40
15
40
30
40
40
40
A
VerdascoBasilashvili
3
4
15
0
30
0
40
0
VerdascoBasilashvili
2
4
0
15
0
30
0
40
15
40
VerdascoBasilashvili
2
3
15
0
30
0
40
0
40
15
VerdascoBasilashvili
1
3
0
15
0
30
0
40
15
40
30
40
VerdascoBasilashvili
1
2
15
0
15
15
30
15
40
15
40
30
VerdascoBasilashvili
0
2
15
0
15
15
15
30
15
40
30
40
40
40
40
A
40
40
A
40
40
40
40
A
VerdascoBasilashvili
0
1
0
15
15
15
15
30
15
40

>