Shuichi Sekiguchi
Rank

264

High

259

VS Saketh-Sai Myneni
Rank

392

High

137

4-6 6-3 7-64
2nd Round
1st
Sekiguchi
Myneni
4-6
4
6
4
5
3
5
3
4
2
4
2
3
2
2
2
1
1
1
1
0
2nd
Sekiguchi
Myneni
6-3
6
3
5
3
4
3
3
3
2
3
2
2
2
1
1
1
1
0
3rd
Sekiguchi
Myneni
7-6
7
6
6
6
5
6
5
5
4
5
4
4
3
4
3
3
2
3
2
2
1
2
1
1
0
1
3rd
Sekiguchi 7-6
Sekiguchi
Myneni
7
6
6
6
5
6
5
5
4
5
4
4
3
4
3
3
2
3
2
2
1
2
1
1
0
1
Serves
SekiguchiMyneni
7
6
1
0
2
0
2
1
3
1
3
2
4
2
4
3
4
4
5
4
6
4
SekiguchiMyneni
6
6
15
0
30
0
40
0
SekiguchiMyneni
5
6
15
0
15
15
30
15
30
30
30
40
SekiguchiMyneni
5
5
0
15
15
15
30
15
40
15
SekiguchiMyneni
4
5
0
15
15
15
15
30
15
40
SekiguchiMyneni
4
4
0
15
15
15
30
15
40
15
SekiguchiMyneni
3
4
0
15
0
30
15
30
30
30
30
40
SekiguchiMyneni
3
3
15
0
30
0
40
0
SekiguchiMyneni
2
3
0
15
15
15
15
30
30
30
30
40
SekiguchiMyneni
2
2
15
0
30
0
40
0
SekiguchiMyneni
1
2
0
15
0
30
0
40
SekiguchiMyneni
1
1
0
15
0
15
0
30
15
30
30
30
40
30
40
40
A
40
SekiguchiMyneni
0
1
0
15
0
30
0
40

2nd
Sekiguchi 6-3
Sekiguchi
Myneni
6
3
5
3
4
3
3
3
2
3
2
2
2
1
1
1
1
0
Serves
SekiguchiMyneni
6
3
0
15
15
15
15
30
30
30
40
30
40
40
A
40
SekiguchiMyneni
5
3
15
0
30
0
40
0
SekiguchiMyneni
4
3
15
0
30
0
30
15
40
15
SekiguchiMyneni
3
3
0
15
15
15
15
30
30
30
40
30
40
40
40
A
40
40
A
40
SekiguchiMyneni
2
3
0
15
0
30
15
30
30
30
30
40
40
40
40
A
40
40
40
A
40
40
A
40
40
40
40
A
SekiguchiMyneni
2
2
0
15
0
30
15
30
30
30
30
40
SekiguchiMyneni
2
1
15
0
30
0
40
0
40
15
40
30
40
40
A
40
SekiguchiMyneni
1
1
15
0
15
15
30
15
30
30
30
40
SekiguchiMyneni
1
0
15
0
30
0
40
0
40
15
40
30

1st
Myneni 6-4
Sekiguchi
Myneni
4
6
4
5
3
5
3
4
2
4
2
3
2
2
2
1
1
1
1
0
Serves
SekiguchiMyneni
4
6
0
15
0
30
0
40
SekiguchiMyneni
4
5
0
15
15
15
30
15
30
30
30
40
40
40
A
40
40
40
A
40
SekiguchiMyneni
3
5
15
15
30
15
30
30
30
40
SekiguchiMyneni
3
4
15
0
15
15
30
15
40
15
40
30
SekiguchiMyneni
2
4
15
0
15
15
15
30
15
40
SekiguchiMyneni
2
3
0
15
0
30
15
30
15
40
SekiguchiMyneni
2
2
15
0
15
15
15
30
15
40
SekiguchiMyneni
2
1
15
0
15
15
30
15
40
15
SekiguchiMyneni
1
1
0
15
0
30
0
40
15
40
SekiguchiMyneni
1
0
0
15
15
15
30
15
40
15

Total: 101

Winners: 51

Total Points

Total: 94

Winners: 39

Aces: 4

Double Faults:2

1st Serve in:
70/108 (65%)

1st Serve points:
51/70 (73%)

2nd Serve points:
21/38 (55%)

Aces

Aces: 12

Double Faults:3

1st Serve in:
50/87 (57%)

1st Serve points:
39/50 (78%)

2nd Serve points:
19/37(51%)

Breaks: 2

Conversion:2/3 (67%)

Breaks

Breaks: 2

Conversion:2/6 (33%)

Rankings