Evgeny Karlovskiy
Rank

248

High

211

25 year old
VS Maxime Cressy
Rank

164

High

164

23 year old
7-62 4-6 7-64
Quarter Final
1st
Karlovskiy
Cressy
7-6
7
6
6
6
5
6
5
5
4
5
4
4
3
4
3
3
2
3
2
2
1
2
1
1
0
1
2nd
Karlovskiy
Cressy
4-6
4
6
4
5
3
5
3
4
2
4
2
3
2
2
2
1
1
1
1
0
3rd
Karlovskiy
Cressy
7-6
7
6
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
0
3rd
Karlovskiy 7-6
Karlovskiy
Cressy
7
6
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
0
Serves
KarlovskiyCressy
7
6
1
0
1
1
2
1
2
2
3
2
3
3
3
4
4
4
5
4
6
4
KarlovskiyCressy
6
6
0
15
0
30
0
40
KarlovskiyCressy
6
5
15
0
30
0
30
15
40
15
KarlovskiyCressy
5
5
0
15
15
15
15
30
30
30
30
40
KarlovskiyCressy
5
4
15
0
15
15
15
30
30
30
40
30
40
40
40
A
40
40
A
40
KarlovskiyCressy
4
4
0
15
15
15
15
30
15
40
KarlovskiyCressy
4
3
0
15
15
15
15
30
30
30
30
40
40
40
A
40
KarlovskiyCressy
3
3
0
15
0
30
0
40
KarlovskiyCressy
3
2
0
15
0
30
15
30
15
40
30
40
40
40
A
40
KarlovskiyCressy
2
2
0
15
15
15
30
15
30
30
30
40
40
40
40
A
KarlovskiyCressy
2
1
0
15
15
15
30
15
40
15
KarlovskiyCressy
1
1
15
0
15
15
15
30
30
30
30
40
30
40
KarlovskiyCressy
1
0
0
15
15
15
30
15
40
15

2nd
Cressy 6-4
Karlovskiy
Cressy
4
6
4
5
3
5
3
4
2
4
2
3
2
2
2
1
1
1
1
0
Serves
KarlovskiyCressy
4
6
0
15
15
15
30
15
30
30
30
40
KarlovskiyCressy
4
5
15
15
30
15
40
15
KarlovskiyCressy
3
5
0
15
0
30
0
40
KarlovskiyCressy
3
4
0
15
15
15
30
15
30
15
30
30
40
30
KarlovskiyCressy
2
4
0
15
0
30
15
30
15
40
KarlovskiyCressy
2
3
0
15
0
30
0
40
KarlovskiyCressy
2
2
0
15
0
30
0
40
KarlovskiyCressy
2
1
15
0
30
0
30
15
30
30
40
30
KarlovskiyCressy
1
1
0
15
0
30
0
40
KarlovskiyCressy
1
0
0
15
15
15
15
30
30
30
40
30
40
40
A
40

1st
Karlovskiy 7-6
Karlovskiy
Cressy
7
6
6
6
5
6
5
5
4
5
4
4
3
4
3
3
2
3
2
2
1
2
1
1
0
1
Serves
KarlovskiyCressy
7
6
1
0
2
0
3
0
3
1
3
2
4
2
5
2
6
2
KarlovskiyCressy
6
6
15
0
15
15
30
15
40
15
KarlovskiyCressy
5
6
0
15
15
15
15
30
15
40
KarlovskiyCressy
5
5
15
0
30
0
30
15
30
30
40
30
40
40
A
40
40
40
A
40
KarlovskiyCressy
4
5
0
15
15
15
30
15
30
30
40
30
40
40
A
40
40
40
A
40
40
40
40
A
KarlovskiyCressy
4
4
15
0
15
15
30
15
40
15
KarlovskiyCressy
3
4
0
15
15
15
15
30
30
30
30
40
40
40
40
A
KarlovskiyCressy
3
3
15
0
30
0
40
0
KarlovskiyCressy
2
3
15
0
15
15
15
30
15
40
KarlovskiyCressy
2
2
15
0
30
0
40
0
40
15
KarlovskiyCressy
1
2
0
15
0
30
0
40
15
40
KarlovskiyCressy
1
1
15
0
15
15
30
15
40
15
KarlovskiyCressy
0
1
0
15
0
30
0
40
15
40

>