Evgeny Donskoy
Rank

112

High

65

29 year old
VS Ivo Karlovic
Rank

123

High

14

40 year old
6-3 6-77 7-66
3rd Round
1st
Donskoy
Karlovic
6-3
6
3
5
3
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
0
2nd
Donskoy
Karlovic
6-7
6
7
6
6
5
6
5
5
4
5
4
4
3
4
3
3
2
3
2
2
1
2
1
1
0
1
3rd
Donskoy
Karlovic
7-6
7
6
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
0
3rd
Donskoy 7-6
Donskoy
Karlovic
7
6
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
0
Serves
DonskoyKarlovic
7
6
1
0
1
1
2
1
3
1
3
2
4
2
4
3
4
4
5
4
5
5
5
6
6
6
7
6
DonskoyKarlovic
6
6
0
15
0
30
15
30
15
40
DonskoyKarlovic
6
5
15
0
15
15
30
15
40
15
DonskoyKarlovic
5
5
0
15
15
15
30
15
30
30
40
30
40
40
40
A
DonskoyKarlovic
5
4
15
0
15
15
30
15
40
15
DonskoyKarlovic
4
4
0
15
0
30
0
40
DonskoyKarlovic
4
3
15
0
30
0
30
15
40
15
DonskoyKarlovic
3
3
0
15
0
30
0
40
DonskoyKarlovic
3
2
15
0
30
0
40
0
DonskoyKarlovic
2
2
0
15
0
30
0
40
15
40
DonskoyKarlovic
2
1
15
0
30
0
30
15
40
15
DonskoyKarlovic
1
1
0
15
15
15
30
15
30
30
30
40
40
40
40
A
DonskoyKarlovic
1
0
15
0
30
0
40
0

2nd
Karlovic 7-6
Donskoy
Karlovic
6
7
6
6
5
6
5
5
4
5
4
4
3
4
3
3
2
3
2
2
1
2
1
1
0
1
Serves
DonskoyKarlovic
6
7
0
1
1
1
1
2
1
3
1
4
2
4
3
4
4
4
4
5
5
5
6
5
6
6
6
7
7
7
7
8
DonskoyKarlovic
6
6
15
0
30
0
40
0
40
15
40
30
DonskoyKarlovic
5
6
0
15
15
15
30
15
30
30
40
30
40
40
40
A
DonskoyKarlovic
5
5
0
15
15
15
15
30
30
30
40
30
40
40
A
40
40
40
A
40
DonskoyKarlovic
4
5
0
15
0
30
0
40
DonskoyKarlovic
4
4
15
0
15
15
30
15
40
15
DonskoyKarlovic
3
4
0
15
0
30
0
40
DonskoyKarlovic
3
3
0
15
15
15
30
15
40
15
DonskoyKarlovic
2
3
0
15
0
30
15
30
15
40
DonskoyKarlovic
2
2
15
0
30
0
40
0
DonskoyKarlovic
1
2
0
15
15
15
30
15
40
15
40
30
40
40
40
A
DonskoyKarlovic
1
1
15
0
15
15
30
15
40
15
DonskoyKarlovic
0
1
0
15
0
30
0
40

1st
Donskoy 6-3
Donskoy
Karlovic
6
3
5
3
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
0
Serves
DonskoyKarlovic
6
3
15
0
30
0
40
0
DonskoyKarlovic
5
3
15
0
15
15
30
15
40
15
DonskoyKarlovic
4
3
0
15
15
15
30
15
30
30
40
30
DonskoyKarlovic
3
3
0
15
15
15
15
30
15
40
DonskoyKarlovic
3
2
15
0
30
0
40
0
DonskoyKarlovic
2
2
0
15
0
30
15
30
15
40
DonskoyKarlovic
2
1
15
0
30
0
40
0
DonskoyKarlovic
1
1
0
15
0
30
0
40
DonskoyKarlovic
1
0
15
0
30
0
40
0

>