Nikoloz Basilashvili
Rank

24

High

16

VS Dusan Lajovic
Rank

32

High

23

3-6 6-4 6-4
1st Round
1st
Basilashvili
Lajovic
3-6
3
6
3
5
3
4
2
4
2
3
1
3
1
2
1
1
1
0
2nd
Basilashvili
Lajovic
6-4
6
4
5
4
4
4
4
3
3
3
2
3
1
3
1
2
1
1
1
0
3rd
Basilashvili
Lajovic
6-4
6
4
5
4
5
3
4
3
3
3
2
3
1
3
1
2
0
2
0
1
3rd
Basilashvili 6-4
Basilashvili
Lajovic
6
4
5
4
5
3
4
3
3
3
2
3
1
3
1
2
0
2
0
1
Serves
BasilashviliLajovic
6
4
0
15
15
15
30
15
40
15
40
30
BasilashviliLajovic
5
4
15
0
15
15
15
30
30
30
30
40
BasilashviliLajovic
5
3
0
15
15
15
30
15
40
15
BasilashviliLajovic
4
3
15
0
30
0
30
15
40
15
BasilashviliLajovic
3
3
0
15
15
15
15
30
30
30
40
30
BasilashviliLajovic
2
3
0
15
0
30
15
30
15
40
30
40
40
40
A
40
BasilashviliLajovic
1
3
0
15
15
15
15
30
15
40
30
40
40
40
A
40
40
40
40
A
40
40
40
A
40
40
40
A
BasilashviliLajovic
1
2
15
0
30
0
40
0
BasilashviliLajovic
0
2
0
15
15
15
30
30
30
40
BasilashviliLajovic
0
1
0
15
0
30
0
40
15
40
30
40

2nd
Basilashvili 6-4
Basilashvili
Lajovic
6
4
5
4
4
4
4
3
3
3
2
3
1
3
1
2
1
1
1
0
Serves
BasilashviliLajovic
6
4
15
0
30
0
40
0
BasilashviliLajovic
5
4
15
0
30
0
40
0
BasilashviliLajovic
4
4
0
15
0
30
15
30
30
30
30
40
BasilashviliLajovic
4
3
15
0
15
15
30
15
40
15
40
30
BasilashviliLajovic
3
3
15
0
15
15
30
15
40
15
BasilashviliLajovic
2
3
15
0
15
15
30
15
40
15
40
30
40
40
A
40
BasilashviliLajovic
1
3
15
0
15
15
30
15
40
30
40
40
40
A
40
40
40
A
BasilashviliLajovic
1
2
15
0
15
15
15
30
15
40
BasilashviliLajovic
1
1
0
15
15
15
15
30
15
40
30
40
BasilashviliLajovic
1
0
15
0
30
0
30
15
40
15
40
30

1st
Lajovic 6-3
Basilashvili
Lajovic
3
6
3
5
3
4
2
4
2
3
1
3
1
2
1
1
1
0
Serves
BasilashviliLajovic
3
6
0
15
15
15
30
15
40
15
40
30
40
40
40
A
BasilashviliLajovic
3
5
15
0
15
15
15
30
30
30
30
40
BasilashviliLajovic
3
4
15
0
15
15
30
15
30
30
40
30
BasilashviliLajovic
2
4
15
0
15
15
15
30
30
30
30
40
BasilashviliLajovic
2
3
15
0
30
0
40
0
BasilashviliLajovic
1
3
15
0
30
0
30
15
40
15
40
30
40
40
40
A
BasilashviliLajovic
1
2
0
15
0
30
15
30
15
40
BasilashviliLajovic
1
1
0
15
0
30
15
30
30
30
30
40
BasilashviliLajovic
1
0
15
0
30
0
30
15
40
15

Total: 96

Winners: 28

Total Points

Total: 84

Winners: 32

Aces: 1

Double Faults:10

1st Serve in:
48/96 (50%)

1st Serve points:
28/48 (58%)

2nd Serve points:
24/48 (50%)

Aces

Aces: 1

Double Faults:3

1st Serve in:
56/84 (67%)

1st Serve points:
32/56 (57%)

2nd Serve points:
8/28(29%)

Breaks: 7

Conversion:7/13 (54%)

Breaks

Breaks: 7

Conversion:7/13 (54%)

Rankings