Prajnesh Gunneswaran
Rank

132

High

75

30 year old
VS Benoit Paire
Rank

22

High

18

31 year old
7-65 6-4
1st Round
1st
Gunneswaran
Paire
7-6
7
6
6
6
6
5
5
5
4
5
4
4
3
4
2
4
2
3
2
2
2
1
1
1
1
0
2nd
Gunneswaran
Paire
6-4
6
4
5
4
4
4
3
4
3
3
3
2
2
2
1
2
1
1
0
1
2nd
Gunneswaran 6-4
Gunneswaran
Paire
6
4
5
4
4
4
3
4
3
3
3
2
2
2
1
2
1
1
0
1
Serves
GunneswaranPaire
6
4
15
0
15
15
30
15
40
15
GunneswaranPaire
5
4
0
15
15
15
30
15
40
15
40
30
GunneswaranPaire
4
4
15
0
15
15
15
30
30
30
40
30
GunneswaranPaire
3
4
15
0
15
15
30
15
30
30
30
40
GunneswaranPaire
3
3
0
15
15
15
30
15
30
30
30
40
40
40
40
A
40
40
40
A
40
40
40
A
40
40
40
A
GunneswaranPaire
3
2
0
15
15
15
15
30
15
40
30
40
40
40
A
40
GunneswaranPaire
2
2
0
15
15
15
30
15
40
15
40
30
GunneswaranPaire
1
2
0
15
15
15
15
30
30
30
30
40
GunneswaranPaire
1
1
0
15
0
30
15
30
30
30
40
30
GunneswaranPaire
0
1
15
0
15
15
30
15
30
30
30
40

1st
Gunneswaran 7-6
Gunneswaran
Paire
7
6
6
6
6
5
5
5
4
5
4
4
3
4
2
4
2
3
2
2
2
1
1
1
1
0
Serves
GunneswaranPaire
7
6
1
0
2
0
3
0
3
1
3
2
3
3
3
4
4
4
5
4
5
5
6
5
GunneswaranPaire
6
6
15
0
15
15
30
15
30
30
30
40
GunneswaranPaire
6
5
15
0
30
0
40
0
GunneswaranPaire
5
5
0
15
15
15
30
15
40
15
GunneswaranPaire
4
5
0
15
0
30
0
40
0
40
GunneswaranPaire
4
4
15
0
30
0
30
15
40
30
GunneswaranPaire
3
4
15
0
30
0
40
0
GunneswaranPaire
2
4
15
0
15
15
15
30
15
40
GunneswaranPaire
2
3
0
15
0
30
15
30
30
30
30
40
GunneswaranPaire
2
2
0
15
15
15
15
30
15
40
GunneswaranPaire
2
1
15
0
30
0
30
15
40
15
GunneswaranPaire
1
1
15
0
15
15
15
30
15
40
30
40
GunneswaranPaire
1
0
0
15
15
15
15
30
30
30
30
40
40
40
A
40

>