Damir Dzumhur
Rank

93

High

23

VS Mikhail Kukushkin
Rank

58

High

39

6-4 7-63
2nd Round
1st
Dzumhur
Kukushkin
6-4
6
4
5
4
4
4
3
4
3
3
2
3
2
2
1
2
1
1
0
1
2nd
Dzumhur
Kukushkin
7-6
7
6
6
6
5
6
5
5
4
5
4
4
3
4
3
3
2
3
2
2
1
2
1
1
1
0
2nd
Dzumhur 7-6
Dzumhur
Kukushkin
7
6
6
6
5
6
5
5
4
5
4
4
3
4
3
3
2
3
2
2
1
2
1
1
1
0
Serves
DzumhurKukushkin
7
6
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
5
1
6
1
6
2
6
3
DzumhurKukushkin
6
6
15
0
30
0
40
0
DzumhurKukushkin
5
6
0
15
0
30
0
40
DzumhurKukushkin
5
5
15
0
30
0
40
0
40
15
DzumhurKukushkin
4
5
15
0
15
15
30
15
40
15
40
30
40
40
40
A
40
40
40
A
DzumhurKukushkin
4
4
0
15
15
15
30
15
40
15
DzumhurKukushkin
3
4
15
0
30
0
30
15
30
30
40
40
A
40
40
40
40
A
40
40
A
40
40
40
40
A
DzumhurKukushkin
3
3
15
0
15
15
30
15
40
15
DzumhurKukushkin
2
3
0
15
0
30
0
40
DzumhurKukushkin
2
2
15
0
15
15
30
15
40
15
DzumhurKukushkin
1
2
15
0
30
0
30
15
30
30
30
40
40
40
A
40
A
40
40
40
A
40
40
40
40
A
DzumhurKukushkin
1
1
15
0
15
15
30
15
40
15
40
30
40
40
40
A
DzumhurKukushkin
1
0
0
15
15
15
30
15
40
15

1st
Dzumhur 6-4
Dzumhur
Kukushkin
6
4
5
4
4
4
3
4
3
3
2
3
2
2
1
2
1
1
0
1
Serves
DzumhurKukushkin
6
4
0
15
15
15
30
15
40
15
DzumhurKukushkin
5
4
15
0
15
15
15
30
30
30
40
30
DzumhurKukushkin
4
4
15
0
30
0
40
0
DzumhurKukushkin
3
4
0
15
15
15
30
15
30
30
30
40
DzumhurKukushkin
3
3
15
0
30
0
40
0
DzumhurKukushkin
2
3
0
15
0
30
0
40
15
40
30
40
DzumhurKukushkin
2
2
15
0
15
15
30
15
30
30
30
40
40
40
A
40
DzumhurKukushkin
1
2
15
0
15
15
30
15
30
30
30
40
DzumhurKukushkin
1
1
15
0
30
0
40
0
DzumhurKukushkin
0
1
0
15
0
30
0
40
15
40
30
40

Total: 82

Winners: 34

Total Points

Total: 64

Winners: 34

Aces: 3

Double Faults:1

1st Serve in:
43/62 (69%)

1st Serve points:
34/43 (79%)

2nd Serve points:
14/19 (74%)

Aces

Aces: 4

Double Faults:0

1st Serve in:
55/84 (65%)

1st Serve points:
34/55 (62%)

2nd Serve points:
16/29(55%)

Breaks: 2

Conversion:2/8 (25%)

Breaks

Breaks: 1

Conversion:1/2 (50%)

Rankings