Sergiy Stakhovsky
Rank

169

High

31

34 year old
VS Kenny de Schepper
Rank

679

High

62

33 year old
7-67 6-4
q-First
1st
Stakhovsky
de Schepper
7-6
7
6
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
0
2nd
Stakhovsky
de Schepper
6-4
6
4
5
4
5
3
5
2
5
1
4
1
3
1
2
1
1
1
0
1
2nd
Stakhovsky 6-4
Stakhovsky
de Schepper
6
4
5
4
5
3
5
2
5
1
4
1
3
1
2
1
1
1
0
1
Serves
Stakhovskyde Schepper
6
4
15
0
15
15
30
15
40
15
Stakhovskyde Schepper
5
4
0
15
0
30
0
40
15
40
30
40
40
40
40
A
Stakhovskyde Schepper
5
3
15
0
15
15
30
15
30
30
30
40
Stakhovskyde Schepper
5
2
15
0
15
15
15
30
15
40
Stakhovskyde Schepper
5
1
15
0
30
0
40
0
Stakhovskyde Schepper
4
1
15
0
30
0
30
15
40
15
Stakhovskyde Schepper
3
1
15
0
15
15
30
15
40
15
Stakhovskyde Schepper
2
1
0
15
15
15
30
15
40
15
40
30
40
40
A
40
40
40
40
A
40
40
A
40
Stakhovskyde Schepper
1
1
15
0
30
0
30
15
30
30
40
30
40
40
40
A
40
40
40
A
40
40
A
40
Stakhovskyde Schepper
0
1
0
15
0
30
0
40
15
40

1st
Stakhovsky 7-6
Stakhovsky
de Schepper
7
6
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
0
Serves
Stakhovskyde Schepper
7
6
1
0
1
1
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
3
5
4
5
4
6
5
6
6
6
7
6
7
7
8
7
Stakhovskyde Schepper
6
6
0
15
0
30
0
40
Stakhovskyde Schepper
6
5
15
0
30
0
40
0
Stakhovskyde Schepper
5
5
0
15
15
15
15
30
15
40
Stakhovskyde Schepper
5
4
15
0
30
0
30
15
40
15
Stakhovskyde Schepper
4
4
15
0
15
15
15
30
15
40
Stakhovskyde Schepper
4
3
0
15
0
30
15
30
30
30
40
30
Stakhovskyde Schepper
3
3
0
15
0
30
0
40
15
40
Stakhovskyde Schepper
3
2
0
15
15
15
30
15
40
15
Stakhovskyde Schepper
2
2
0
15
0
30
0
40
Stakhovskyde Schepper
2
1
15
0
15
15
30
15
40
15
Stakhovskyde Schepper
1
1
15
0
15
15
15
30
15
40
30
40
Stakhovskyde Schepper
1
0
15
0
30
0
40
0
40
15