Denis Shapovalov
Rank

15

High

13

20 year old
VS Jan Satral
Rank

398

High

136

29 year old
6-72 6-1 6-3
Qualifying
1st
Shapovalov
Satral
6-7
6
7
6
6
6
5
5
5
5
4
5
3
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
0
2nd
Shapovalov
Satral
6-1
6
1
5
1
4
1
3
1
2
1
2
0
1
0
3rd
Shapovalov
Satral
6-3
6
3
5
3
5
2
4
2
3
2
2
2
2
1
1
1
1
0
3rd
Shapovalov 6-3
Shapovalov
Satral
6
3
5
3
5
2
4
2
3
2
2
2
2
1
1
1
1
0
Serves
ShapovalovSatral
6
3
15
0
30
0
40
0
40
15
ShapovalovSatral
5
3
15
0
15
15
15
30
15
40
ShapovalovSatral
5
2
0
15
15
15
30
15
40
15
ShapovalovSatral
4
2
0
15
15
15
30
15
30
30
40
30
ShapovalovSatral
3
2
0
15
0
30
15
30
30
30
40
30
ShapovalovSatral
2
2
0
15
0
30
15
30
15
40
ShapovalovSatral
2
1
15
0
30
0
40
0
40
15
ShapovalovSatral
1
1
0
15
0
30
15
30
15
40
ShapovalovSatral
1
0
0
15
15
15
15
30
30
30
40
30
40
40
40
A
40
40
A
40

2nd
Shapovalov 6-1
Shapovalov
Satral
6
1
5
1
4
1
3
1
2
1
2
0
1
0
Serves
ShapovalovSatral
6
1
0
15
15
15
30
15
40
15
40
30
ShapovalovSatral
5
1
15
0
30
0
30
15
40
15
ShapovalovSatral
4
1
15
0
30
0
30
15
40
15
40
30
40
40
A
40
40
40
A
40
40
40
A
40
ShapovalovSatral
3
1
0
15
15
15
30
15
40
15
ShapovalovSatral
2
1
15
0
15
15
30
15
30
30
30
40
ShapovalovSatral
2
0
15
0
30
0
40
0
40
15
ShapovalovSatral
1
0
15
0
15
15
30
15
30
30
40
30

1st
Satral 7-6
Shapovalov
Satral
6
7
6
6
6
5
5
5
5
4
5
3
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
0
Serves
ShapovalovSatral
6
7
0
1
0
2
0
3
0
4
0
5
1
5
1
6
2
6
ShapovalovSatral
6
6
0
15
15
15
30
15
30
30
40
30
40
40
A
40
40
40
40
A
ShapovalovSatral
6
5
15
0
15
15
30
15
40
15
ShapovalovSatral
5
5
0
15
15
15
15
30
15
40
30
40
ShapovalovSatral
5
4
0
15
15
15
30
15
40
15
40
30
40
40
40
A
40
40
A
40
40
40
A
40
40
40
40
A
ShapovalovSatral
5
3
15
0
30
0
40
0
ShapovalovSatral
4
3
15
0
15
15
30
15
40
15
40
30
ShapovalovSatral
3
3
0
15
0
30
0
40
15
40
ShapovalovSatral
3
2
15
0
15
15
15
30
30
30
40
30
ShapovalovSatral
2
2
0
15
15
15
15
30
15
40
30
40
ShapovalovSatral
2
1
0
15
0
30
15
30
30
30
40
30
40
40
40
A
40
40
A
40
ShapovalovSatral
1
1
15
0
30
0
30
15
40
15
40
30
40
40
40
A
ShapovalovSatral
1
0
15
0
30
0
40
0

>