Turkish Airlines Open Antalya - Antalya
Antalya
Nature Valley International - Eastbourne
Eastbourne
Nature Valley International - Eastbourne
Eastbourne

Philadelphia, Pennsylvania

Advanta Championships - Philadelphia, Pennsylvania

Carpet

Advanta Championships
United States

09-Nov
1998

Steffi Graf

Graf
Champion